อุตสาหกรรมก่อสร้าง
Water reducer
 ประเภท A สารลดปริมาณน้ำ                     ประเภท B สารหน่วงการแข็งตัว               ประเภท C สารเร่งการก่อตัว                     ประเภท D สารลดน้ำ และ หน่วงการก่อตัว   ประเภท E สารลดน้ำ และ เร่งการก่อตัว   ประเภท F สารลดน้ำระดับสูง                   ประเภท G สารลดน้ำระดับสูง                                                 และหน่วงการแข็งตัว
Mold releasing agent
ช่วยให้ถอดแบบง่าย คอนกรีตไม่ติดแบบ น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีตนี้ เป็นของเหลวที่ผสมระหว่างน้ำมันกับสารเคมีพิเศษ
Water prooving agent  and anti efflorescence
       มีทั้งแบบน้ำมันเก่าและแบบผสมน้ำ
 -ช่วยลดช่องว่างระหว่างโครงสร้างของ                 เนื้อคอนกรีต ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดคราบขาว     จากการทำปฏิกิริยาระหว่างไอน้ำในช่องว่าง       และ CO2 ในอากาศ
 -ป้องกันการซึมน้ำเนื่องจากเกิดพันธะ                   แบบร่างแหที่ผิวชิ้นงาน

 

บริษัทหลานสิน จำกัด
17 ซ.รามอินทรา 64 ถนนรามอินทรา
 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
                กรุงเทพฯ  10230
           
 
หมายเลขติดต่อ
02-136-5177,02-136-567
 
สนับสนุนทางอีเมล
Marketing@lansingroup.com
 
เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8:30 - 18.00