ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
สวัสดิการเบื้องต้น ดังนี้
- ยาสามัญ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การเจ็บป่วยอันมีสาเหตุจากการทำงาน
และนอกเหนือจากการทำงาน (ประกันสังคม)
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุรายปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.081 999 5758 , 084 054 4888 หรือ 02 136 5177
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -18.00 น.
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด

 

บริษัทหลานสิน จำกัด
17 ซ.รามอินทรา 64 ถนนรามอินทรา
 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
                กรุงเทพฯ  10230
           
 
หมายเลขติดต่อ
02-136-5177,02-136-567
 
สนับสนุนทางอีเมล
Marketing@lansingroup.com
 
เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8:30 - 18.00