อุตสาหกรรมกระดาษ
สารลดฟอง
สารต้านทานการเกิดฟอง ช่วยลดการเกิดฟอง ทำให้เนื้อ
กระดาษมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ใช้ได้ในโรงงานผลิตเยื่อและ
กระดาษและยังจำแนก ผลิตภัณฑ์ตามจุดที่ใช้อย่างเหมาะสม
โพลิเมอร์
พอลิเมอร์ช่วยแยกตะกอนแขวนลอยออกจาก white water
โดยทำให้ตะกอนลอยขึ้นบน ผิวหน้าสำหรับกระบวนการบำบัด
น้ำแบบ Krofta
เอนไซม์
เอนไซม์ช่วยย่อยแป้ง เพื่อลดความหนืดของน้ำแป้ง
ในกระบวนการ Size press
Bulky
สารเพิ่มความหนากระดาษ ทำให้กระดาษนิ่มฟู

 

บริษัทหลานสิน จำกัด
17 ซ.รามอินทรา 64 ถนนรามอินทรา
 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
                กรุงเทพฯ  10230
           
 
หมายเลขติดต่อ
02-136-5177,02-136-567
 
สนับสนุนทางอีเมล
Marketing@lansingroup.com
 
เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8:30 - 18.00